Nadanie imienia stowarzyszeniu Legia Akademicka

18 stycznia 2020 r. na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa odbyła się uroczystość nadania stowarzyszeniu Legia Akademicka imienia patrona Generała Karola Ziemskiego.

W sobotnim spotkaniu uczestniczyli goście specjalni – Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz prezes stowarzyszenia – Karol Wojtaszek. Władze uczelni reprezentowała Prorektor ds. Studenckich, prof. Urszula Bobryk. Wśród przedstawicieli wydziału znaleźli się: Dziekan – dr hab. Wojciech Ziętara, prof. Marek Pietraś oraz dr Ewelina Panas – opiekun Legii Akademickiej UMCS. 

Kluczowym momentem uroczystości było oficjalne nadanie nadanie stowarzyszeniu Legia Akademicka imienia Generała Karola Jana Ziemskiego. Karol Ziemski współtworzył w Wojsku Polskim Warszawski batalion Legii Akademickiej, który został później przekształcony w 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej, a sam Ziemski stał się jego dowódcą. Pułk ten tworzyli głównie studenci, tak jak obecnie terenowy oddział Legii Akademickiej na UMCS.

Podczas spotkania zasłużeni członkowie Legii Akademickiej otrzymali z rąk Wojewody Lubelskiego wyjątkowe odznaczenia przyznane przez ministra Jana Józefa Kasprzyka – szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medale te są nadawane w uznaniu za szczególne wzmacnianie postaw patriotycznych i stanowią niezwykłe wyróżnienie.

Legia Akademicka od 2013 roku działa na terenie województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. Z kolei w marcu 2016 r. uczelnia podpisała ze stowarzyszeniem porozumienie i rozpoczęła ścisłą współpracę. Organizacja ma swój oddział terenowy na UMCS, zapewniając jednocześnie wsparcie edukacyjne i reprezentacyjne. Działalność Legii Akademickiej jest szczególnie zauważalna poprzez formy takie jak: prowadzenie szkoleń dla studentów, wystawianie kompanii honorowych podczas uroczystości, asysty honorowe, pokazy oraz współorganizacja wydarzeń o różnym profilu.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    22 stycznia 2020