Monitoring rozwoju wąwozu - Kolonia Celejów

Monitoring rozwoju wąwozu w Kol. Celejów na Płaskowyżu Nałęczowskim koordynowany przez dra hab. Jana Rodzika, prof. UMCS (Katedra Hydrologii i Klimatologii), obejmuje:

  • rejestrację intensywności i wielkości opadów za pomocą pluwiografu A-STER;
  • rejestrację odpływu wody i zawiesiny w oparciu o miernik stanu wody Thalimedes OTT, przelew trójkątny Thomsona i analizę prób wody, pobieranych podczas spływów;
  • rejestrację zmian największego aktywnego rozcięcia w oparciu o wykonywany 2 razy w roku skaning laserowy TLS.

Wybrane publikacje:

  • Furtak T., Rodzik J., 2007; Charakterystyka odpływu ze zlewni wąwozowej na Wyżynie Lubelskiej. [w:] red. Z. Michalczyk, Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska, 8, Wyd. UMCS, 219-226.
  • Kociuba W., Janicki G., Rodzik J., 2014; 3D laser scanning as a new tool of assessment of erosion rates in forested loess gullies (case study: Kolonia Celejów, Lublin Upland). Annales UMCS, B, 69 (1); 107-116.
  • Kociuba W., Janicki G., Rodzik J., Stępniewski K., 2015; Comparison of volumetric and remote sensing methods (TLS) for assessing the development of a permanent forested loess gully. Nat. Hazards, 79, 139-158.
  • Rodzik J., 2008; Wpływ deszczów ulewnych i roztopów na rozwój wąwozu lessowego. Landform Analysis, 8, 56-59.
  • Rodzik J., Furtak T., Zgłobicki W., 2009; The impact of snowmelt and heavy rainfall runoff on erosion rates in a gully system, Lublin Upland, Poland. Earth Surf. Proces. Landforms, 34, 1938-1950.

Przekrój kontrolny u wylotu wąwozu w Kol. Celejów z przelewem trójkątnym Thomsona, łatą wodowskazową i miernikiem stanu wody podczas spływu roztopowego (fot. J. Rodzik)

   

Skanowanie (TLS) rozcięcia w dnie wąwozu w Kol Celejów – przy skanerze dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS (fot. J. Rodzik)

 

 


Czoło rozcięcia dna wąwozu w Kol Celejów podczas okresowego spływu po opadach rozlewnych – przy skanerze dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS (fot. J. Rodzik)