Miejskie stypendia dla studentów i doktorantów UMCS

9 marca 2020 r. w Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych tegorocznym stypendystom „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”.

Zastępca Prezydenta - Mariusz Banach, w obecności przedstawicieli władz uczelni wyższych oraz władz samorządowych Miasta Lublin, wręczył listy wybitnie uzdolnionym studentom i doktorantom. Podczas wydarzenia UMCS reprezentowała Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Urszula Bobryk.

Stypendium naukowe na rok akademicki 2019/2020 zostało przyznane 89 osobom - studentom oraz doktorantom, których działalność naukowa lub artystyczna służy rozwojowi nauki oraz Lublina i Lubelszczyzny. Wśród nagrodzonych znalazło się 13 studentów i 6 doktorantów z naszej Uczelni.

Spotkanie władz rektorskich ze stypendystami odbędzie się w najbliższy czwartek w Rektoracie.

Serdecznie gratulujemy!

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2020