LW „Bogdanka” partnerem Związku Uczelni Lubelskich

Związek Uczelni Lubelskich zacieśnia współpracę z Lubelskim Węglem „Bogdanka”. Kooperacja ta wpisuje się w rozwojowe działania z pogranicza nauki i biznesu, mające na celu zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia przyszłych kadr dla sektora gospodarczego.

13 września br. cztery lubelskie uczelnie zrzeszone w ramach Związku Uczelni Lubelskich podpisały list intencyjny o współpracy z Lubelskim Węglem „Bogdanka”. W spotkaniu udział wzięli: Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Dariusz Czerwiński. Z ramienia Zarządu LW „Bogdanka”  obecni byli: Prezes Zarządu Artur Wasil, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Adam Partyka, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Artur Wasilewski oraz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Kasjan Wyligała.

- Bogdanka od lat współpracuje z lubelskimi uczelniami. Płaszczyzny naszej współpracy ze Związkiem Uczelni Lubelskich są dwie: edukacyjna i biznesowa. Zamierzamy tę naszą dotychczasową kooperację dalej rozwijać, dlatego myślę, że jej dzisiejsze sformalizowanie spowoduje, że będzie ona na jeszcze wyższym poziomie, a przede wszystkim, łatwiej nam będzie tę współpracę podejmować na dwóch wspomnianych już przeze mnie płaszczyznach - powiedział Artur Wasil Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. […] Z UMCS-em nawiązaliśmy współpracę już wcześniej i realizujemy wspólnie m.in. projekt z zakresu fotoniki. Uczelnia pozyskała pieniądze unijne do tego, żeby stworzyć nowe rozwiązania dla górnictwa – dodał .

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski zwrócił uwagę na wieloaspektowość i wielowymiarowość dzisiejszego spotkania: - Największy podmiot biznesowy w regionie, jakim jest LW „Bogdanka”, dostrzega i wyraża chęć współpracy z akademickim Lublinem i reprezentantami największych uczelni w regionie. Upatrujemy w tym wszyscy niezwykle ważne i perspektywiczne pole do współpracy. Od wielu lat wymieniamy się informacjami na temat zarówno potrzeb biznesu górniczego, jak i oferowanych rozwiązań, które ze strony uczelni mogą być realizowane na rzecz Bogdanki. Każda z naszych uczelni reprezentuje inną specyfikę i ma do zaoferowania szeroki zakres projektów nie tylko w sferze technicznej, ale również logistycznej, informatycznej, społecznej i medycznej. Myślę, że uda nam się wypracować wzorcowy model tej współpracy, a częste kontakty, które staramy się uskuteczniać, będą dalej realizowane i przełożą się na znakomite projekty.

Zainicjowane porozumienie kładzie nacisk na rozwój kooperacji sektorów nauki i biznesu z wykorzystaniem potencjału naukowego i dydaktycznego jednostek wraz z maksymalizacją praktycznego jego zastosowania. Współpraca opierać się będzie m.in. na realizacji projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych, promowaniu najlepszych i proinnowacyjnych studentów, ułatwiając im start na rynku pracy poprzez sieciowanie ich z partnerem biznesowym. W planach jest także realizacja projektów rozwojowych, wizyt studyjnych, wykładów otwartych i innych przedsięwzięć o charakterze warsztatowym czy wykładowym. Sygnatariusze listu intencyjnego planują również współtworzenie konferencji naukowych, realizację programów praktyk studenckich i staży zawodowych w „Bogdance”, wspólną organizację konkursów na najlepsze prace dyplomowe, a także utworzenie funduszu stypendialnego. 

Kooperacja przyczyni się przede wszystkim do rozwijania statutowych działań ZUL-u, mających na celu włączanie akademickości w proces rozwoju inteligentnej i zrównoważonej gospodarki. Wysoka jakość kształcenia, jaką oferują lubelskie uczelnie zrzeszone w ZUL-u, w połączeniu z możliwościami, jakie otwiera przed nimi współpraca z Lubelskim Węglem „Bogdanka”, pozwoli lepiej dostosować proces kształcenia studentów do biznesu, z uwzględnieniem zarówno konkurencyjności, innowacyjności, jak i jej lokalnego wymiaru.

fot. Ryszard Haniewicz

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2022