Kulturoznawstwo z akredytacją!

Z satysfakcją informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia na kierunku kulturoznawstwo. Akredytacja została przyznana na najdłuższy możliwy okres, tj. 6 lat.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie umożliwia studentom kierunku kulturoznawstwo osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Wszystkie kryteria oceny programowej zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej. Uchwałę w tej sprawie wydano 21.05.2020 r. (Uchwała nr 257/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej).

To już kolejna pozytywna ocena kierunku kulturoznawstwo wystawiona przez PKA.

Warto dodać, że w ubiegłym roku drugi kierunek prowadzony przez pracowników Instytutu Nauk o Kulturze  (Wydział Humanistyczny UMCS)  – Technologie cyfrowe w animacji kultury (studia I stopnia) otrzymał Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty przyznawane są kierunkom wyróżniającym się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Kierunek ten został uhonorowany również Wyróżnieniem Specjalnym - Certyfikatem Nadzwyczajnym „Laur Innowacji”, który otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. Znaleźliśmy się tym samym w gronie 15 najlepszych w Polsce kierunków studiów.

    Aktualności

    Data dodania
    29 maja 2020