KONKURS ,,ZŁOTE INDEKSY WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Integracja – kultura – edukacja”, którego organizatorem jest Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z dwóch ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, w tym liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 

Główną nagrodą w Konkursie jest uzyskanie indeksu na wybrany kierunek: Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika resocjalizacyjna, Animacja kultury, Praca socjalna, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Przebieg konkursu obejmuje 2 etapy:

I etap: Uczestnik przygotowuje pracę na wybrany temat (Załącznik nr 2 do Regulaminu, który zmienia się corocznie). Praca może mieć charakter: eseju, pamiętnika, filmu/reportażu, prezentacji itd. 
II etap: Rozmowa przeprowadzana z Uczestnikiem przez członków Komisji konkursowej dla kierunku studiów.

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić dyrektorowi szkoły, pedagogowi szkolnemu lub psychologowi szkolnemu. 

Zapraszamy do udziału z konkursie.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku:

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2021