Komunikat rektorski i procedury postępowania COVID-19 - zawiadamianie telefoniczne

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, od dnia 19 października 2020 roku na czas obowiązywania w Lublinie czerwonej strefy, JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski wystąpił z komunikatem skierowanym do społeczności akademickiej UMCS. Uprzejmie prosimy o wysłuchanie komunikatu.

Zobowiązujemy studentów i pracowników Wydziału Zamiejscowego UMCS do dokładnego zapoznania się z treścią plakatów informujących i ścisłego przestrzegania zasad powiadamiania o przypadkach zakażenia COVID-19 lub podejrzenia przypadków zakażenia COVID-19.

    Aktualności

    Data dodania
    19 października 2020