Kobiety w samorządzie lokalnym - komentarz eksperta UMCS

Zapraszamy do zapoznania się i rozpowszechniania kolejnego komentarza eksperckiego zrealizowanego w ramach cyklu Centrum Prasowego UMCS pn. „Okiem eksperta” . Czy kobiety i mężczyźni mają jednakową pozycję w staraniach o wejście do świata polityki lokalnej? Dlaczego płeć żeńska rzadziej decyduje się na zaangażowanie w działalność publiczną i jakich barier doświadcza? Na podstawie przeprowadzonych badań tematykę liderek lokalnych w gminach wiejskich porusza dr Justyny Wasil z Katedry Administracji Publicznej UMCS.

Tekst powstał w ramach inicjatywy „Okiem eksperta”, która ma na celu promowanie nauki, badań i specjalistycznej wiedzy naukowców z UMCS. Specjaliści z Uniwersytetu tworzą komentarze eksperckie, opinie, analizy czy prognozy branżowe dotyczące bieżących wydarzeń, problemów czy zagadnień budzących wątpliwości, a znajdujących się w polu ich zainteresowań badawczych.

Treść komentarza, z którego mogą Państwo korzystać (cytaty z zaznaczeniem autora oraz uczelni) znajduje się w załączniku oraz jest dostępna pod linkiem:  https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,liderki-lokalne-w-gminach-wiejskich,110759.chtm

Pozostałe komentarze eksperckie znajdują się na stronie: https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,1.lhtm

*Dr Justyna Wasil – wykładowca, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z samorządem terytorialnym: partycypacji obywatelskiej, samorządzie na obszarach wiejskich, kobietach w samorządzie, polityce informacyjnej samorządu, e-administracji.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    21 grudnia 2021