Jubileusz prof. Jerzego Bartmińskiego

12 stycznia br. w sali posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 55-lecia pracy naukowej prof. dra hab. Jerzego Bartmińskiego. Uroczystość połączono z promocją książki Pana Profesora pt. "Polskie wartości w europejskiej aksjosferze".

Prof. dr hab. Jerzy Barmiński jest wybitnym językoznawcą, pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie i Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie. Jest autorem ponad 500 artykułów naukowych, haseł słownikowych i  recenzji .Jego prace tłumaczone są na języki: rosyjski i angielski, oraz na francuski, niemiecki, czeski, ukraiński, białoruski, serbski i litewski. Swoje naukowe i zawodowe życie związał z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, był Prorektorem UMCS w latach 1990-1993, obecnie jest Kierownikiem Pracowni "Archiwum Etnolingwistyczne" oraz zespołu etnolingwistycznego redagującego „Słownik stereotypów i symboli ludowych”.

Prof. Bartmiński był także inicjatorem, współzałożycielem i przewodniczącym uczelnianych struktur związku zawodowego NSZZ "Solidarność" oraz inicjatorem ruchu „Solidarność Rodzin”.

Wydarzeniu towarzyszył koncert Orkiestry św. Mikołaja.

Fot. Grzegorz Michalec

    Aktualności

    Data dodania
    13 stycznia 2015