Jubileusz 50-lecia Chatki Żaka

7 maja br. Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka" świętowało jubileusz 50-lecia swojego istnienia.

Uroczysta Gala pt. "Chatka Żaka - 50 lat minęło" odbyła się w sali widowiskowej z udziałem Władz rektorskich, a także miejskich, samorządowych i wojewódzkich, byłych i obecnych Rektorów Uczelni, przedstawicieli środowiska akademickiego, Senatu i Konwentu UMCS, lubelskich instytucji kultury, byłych i obecnych pracowników, jak również przyjaciół "Chatki" i studentów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Lublina, dr Krzysztof Żuk.

W przemówieniu jubileuszowym prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS przypomniał, że "Chatka ma bogatą tradycję i uważana jest za kolebkę kultury alternatywnej w Lublinie. Zawsze była miejscem spotkań studentów, środowiska naukowego i artystycznego oraz mieszkańców". Rektor UMCS podziękował wszystkim, którzy pracowali na rzecz "Chatki" i przyczynili się do jej obecnego kształtu. Podczas gali prof. Stanisław Michałowski wspólnie z prof. Urszulą Bobryk, Prorektor UMCS ds. Studenckich wręczyli nagrody dla zasłużonych dla UMCS i medale dla przyjaciół Uniwersytetu. Senat UMCS przyznał medale "Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" byłym dyrektorom "Chatki" - Andrzejowi Rozhinowi i Romanowi Kruczkowskiemu. Medale "Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej" otrzymali: dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, mgr Barbara Górecka i prof. Stanisław Hałas. Podczas uroczystej gali wystąpiły także znane i cenione zespoły "Chatki Żaka": Zespół Tańca Ludowego UMCS, Zespół Tańca Towarzyskiego "Impetus", Orkiestra Św. Mikołaja i Chór Akademicki UMCS pod batutą prof. Urszuli Bobryk wraz z dr Piotrem Chilimoniukiem (Selimem) i prof. Elwirą Śliwkiewicz-Cisak.

Z okazji jubileuszu Krzysztof Komorski, Z-ca Prezydenta Lublina przekazał Rektorowi UMCS Medal Prezydenta Miasta Lublin dla ACK UMCS "Chatka Żaka", Michał Krawczyk, Doradca Wojewody Lubelskiego - dyplom uznania od Wojewody, zaś Andrzej Miskur, Z-ca Dyr. Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego - gratulacje od Marszałka Województwa Lubelskiego.

Uroczystościom towarzyszyły organizowane od południa w "Chatce Żaka" warsztaty umiejętności, wieczorny wernisaż wystawy "Z archiwum Chatki" oraz koncerty plenerowe zespołu Audiofeels i Mariki.

Organizatorami uroczystości były: Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka" oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, współorganizatorami: Miasto Lublin i Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów, zaś sponsorem gali - Perła Browary Lubelskie.

Fot. Maciej Przysucha
Fot. Mateusz Adamski
 
 

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2015