Jubileusz 5-lecia Centrum Europejskiego UMCS

20 maja na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się uroczystość jubileuszu 5-lecia Centrum Europejskiego UMCS. W obchodach udział wzięli:

 • Dyrektor Europejskiego Centrum Uniwersyteckiego w Nancy prof. Yves Petit,
 • Konsul Honorowy RP w Nancy Czesław Bartela,
 • Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji Jean-Luc Schneider, 
 • Dyrektor Centrum Informacyjnego UE, reprezentująca Rektora Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku – Natalia Marchuk,
 • Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta, reprezentujący Prezydenta Lublina –Krzysztof Stanowski, 
 • Kierownik Referatu ds. Protokołu i Organizacji Wizyt Oficjalnych UM Joanna Szeląg,
 • Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski,
 • Prorektor ds. ogólnych dr. hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS,
 • Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Wiesław Gruszecki,
 • Rektor w latach 2012-2020 prof. dr hab. Stanisław Michałowski,
 • Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji prof. dr hab. Marek Pietraś,
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak,
 • Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS,
 • p.o. Dyrektora Centrum Europejskiego dr hab. Sylwia Kucharuk, prof. UMCS.

Centrum zostało powołane w 2018 r. w wyniku porozumienia o współpracy polsko-francusko-ukraińskiej, zawartego pomiędzy Lublinem, Miastem Nancy, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Lotaryńskim oraz trzema uczelniami ukraińskimi: Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki, Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza i Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Współpraca ta zaowocowała między innymi stworzeniem na naszym Uniwersytecie kierunku Prawo międzynarodowe i Prawo Unii Europejskiej. Są to studia II stopnia, których ukończenie pozwala uzyskać podwójny dyplom: UMCS oraz Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy. Podczas obchodów 5-lecia odbyła się również uroczystość wręczenia dyplomów pierwszym absolwentom tego kierunku.

Tekst: dr hab. Sylwia Kucharuk, prof. UMCS
Fot. Bartosz Proll

  Aktualności

  Data dodania
  24 maja 2023