IV Edycja Konkursu Językowego „Faces of America”

Miło nam poinformować, że już po raz czwarty Centrum Promocji UMCS we współpracy z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS organizuje konkurs językowy „Faces of America”.

Konkurs dedykowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Poprzednie edycje Konkursu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Każdorazowo nadsyłano kilkadziesiąt zgłoszeń. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mają szansę na podniesienie umiejętności językowych, a także okazję na poszerzenie wiedzy w tematyce kultury i zwyczajów Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podobnie jak w latach ubiegłych Konkurs składa się z trzech etapów. Od tegorocznej edycji komisja konkursowa zdecydowała o wprowadzeniu nowej formy w pierwszym etapie Konkursu. Zamiast pracy pisemnej uczniowie mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną lub krótki film na temat „My American Hero”. Następnie 20 kwietnia 2018 roku na terenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeprowadzone zostaną dwa etapy finałowe. Etap drugi będzie etapem pisemnym polegającym na rozwiązaniu testu, po czym do etapu finałowego wybranych zostanie 5 najlepszych zespołów, które wezmą udział w ustnym quizie wzbogaconym o elementy multimedialne.

Poniżej przedstawiamy harmonogram IV Edycji Konkursu Językowego „Faces of America”:

  • do 6 kwietnia: wysyłanie prac konkursowych na adres mailowy: konkurs.umcs@umcs.pl;
  • 13 kwietnia: ogłoszenie i poinformowanie o wynikach I etapu przez komisję konkursową;
  • 20 kwietnia: Etap II i III (Instytut Informatyki UMCS).

Dane kontaktowe:

W kwestiach organizacyjnych:

Mateusz Woźniak: mateusz.wozniak@umcs.pl | tel. (81) 537-54-66
Beata Wielowińska-Pawlak: beata.pawlak@umcs.pl | tel. (81) 537-57-64

W kwestiach merytorycznych:

Magdalena Stafińska: magdalena.stafinska@umcs.pl

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 marca 2018