Inne znaleziska

Podczas badań archeologicznych w obrębie stanowiska w Klementowicach i w jego najbliższej okolicy, natrafiono również na ślady osadnictwa z okresów znacznie młodszych. Były to nieliczne fragmenty ceramiki z młodszej epoki kamienia, epoki brązu i nowożytności. Na uwagę zasługuje fragment siekierki neolitycznej z krzemienia pasiastego, którego złoża znajdują około 100 km na południowy-zachód od Klementowic.