Konferencje

W ostatnich latach wyniki badań prezentowane były na wielu konferencjach, kongresach, sympozjach międzynarodowych w Europie i na świecie. Oprócz wygłaszanych referatów, często na konferncjach prezentowane były również postery (poniżej do pobrania w pdf). 

  • Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagórski P., 2011: Paleopedology of loess-soil sequence at the Magdalenian camp in Klementowice (Nałęczów Plateau, Lublin Upland, E Poland) – selected aspects. 7. Konference environmentální archeologie. Brno, Czech Republic, 9–10th February, 2011. >>> do pobrania PDF z posterem
  • Wisniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagorski P., Wilczynski J., Nyvltova Fisakova M., 2011: On the periphery of the Magdalenian World. An open-air site in Klementowice (E Poland). Workshop "The Magdalenian settlement of Late Glacial Europe". XVIII INQUA Congress 2011 Bern, Swiss, 20-27th July. >>> do pobrania PDF z posterem
  • Wiśniewski T., 2013: Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego. XXIX Konferencja Sprawozdawcza "Badania Archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012. Lublin 2013. >>> do pobrania PDF z posterem
  • Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., 2013: Rekonstrukcja pierwotnej rzeźby lessowej w rejonie stanowiska magdaleńskiego w Klementowicach (Wyżyna Lubelska) w świetle analiz pedologicznych i GIS. Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21 wrzesień 2013 r. >>> do pobrania PDF z posterem
  • Wiśniewski T., Gazda L., 2013: Raw material economy at the Magdalenian site in Klementowice, Eastern Poland. Fifth Archeoinvest Symposjum "Stories Written in Stones" - Iasi, Romania, 20-24th August, 2013. >>> do pobrania PDF z posterem
  • Wiśniewski T., Sabat A., Mroczek P., Trąbska J., 2013: "Czerwone koncentracje" z zabytkami krzemiennymi i kamiennymi na stanowisku magdaleńskim w Klementowicach (Wyżyna Lubelska). 10. Warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013, Toruń. >>> do pobrania PDF z posterem
  • Wiśniewski T., 2014: Magdalenian in Eastern Poland. New data from Klementowice. Hugo Obermaier Gesellschaft, 56th Annual Meeting, Brunswick, Germany, 22-26 April, 2014. >>> do pobrania PDF z posterem
  • Pyżewicz K., Wiśniewski T., 2014: Biographies of the Magdalenian lithic tools from Klementowice. Hugo Obermaier Gesellschaft, 56th Annual Meeting, Brunswick, Germany, 22-26 April, 2014. >>> do pobrania PDF z posterem
  • Wiśniewski T., 2014: Klementowice: work alone - create together. European Association of Archaeologists, 20th Annual Meeting, Istanbul, Turkey, 10-14 September, 2014. >>> do pobrania PDF z posterem
  • Wiśniewski T., 2015: "The reds fills the pits". Sorting different types of flint waste materials within the living spaces on Magdalenian sites in Central Europe. XIX INQUA Congress 2015 Nagoya, Japan, 26 July - 2 August. >>> do pobrania PDF z posterem