Czerwone zabytki

Czerwone surowce żelaziste (czerwone zabytki) nazywane są „ochrą” lub „hematytem”. Podczas badań na stanowisku odkryte zostały głównie w postaci niewielkich grudek oraz plam o mniej lub bardziej regularnych zarysach, licznie wypełnionych zabytkami z krzemienia i kamieniami.

Czerwone surowce żelaziste mają nie tylko właściwości barwiące, ale także ściągające, przydatne w celach leczniczych. Wykorzystywano je również do garbowania skór.