Projekt NID

       


Informacje o projekcie

Nazwa zadania: Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego
Źródło finansowania: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Dziedzictwo kulturowe; Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków
Numer zadania: 2498/13/FPK/NID
Kwota: 145 300,00 zł
Okres realizacji: 2013-2014
Realizacja zadania: mgr Tadeusz Wiśniewski

Strony internetowe: www.klementowice.eu, www.klementowice.umcs.pl

Celem projektu było opracowanie oraz publikacja naukowa materiałów zabytkowych odkrytych na stanowisku nr 20 w Klementowicach (w ewidencji WUOZ – Kolonia Klementowice; AZP 75-77/108), gm. Kurów, pow. puławski, woj. lubelskie. Na potrzeby opracowania zaplanowano wykonanie szerokiego spektrum analiz w oparciu o metody archeologiczne i przyrodnicze. Projekt zakładał również upowszechnianie i popularyzację wyników badań.

Efektem finalnym projektu jest publikacja monografii stanowiska pt. Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, pod redakcją Tadeusza Wiśniewskiego, wydanej w językach angielskim i polskim.

Informacje o projekcie znajdują się również na stronie Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie w zakładce Projekty naukowe.