Szczątki zwierzęce

Szczątki zwierzęce odkryte na stanowisku w Klementowicach należą do minimum dwóch osobników końskich (Equus ferus) - dorosłego i młodego. Na fragmencie trzonu kości ramiennej widoczny jest ukośny ślad cięcia powstały w wyniku podziału tuszy. Jego odkrycie jest dowodem działalności człowieka związanej z oprawianiem upolowanej zwierzyny.