Surowce

Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi były krzemienie. Na stanowisku w Klementowicach wykorzystywano głównie trzy ich rodzaje - narzutowy, świeciechowski i czekoladowy. Krzemień narzutowy uznać należy za surowiec pochodzenia miejscowego. W promieniu do 10 km od stanowiska występuje on w utworach pochodzenia polodowcowego, a także w dolinach pobliskich rzek. Złoża krzemienia świeciechowskiego znajdują się około 60 km na południe, a krzemienia czekoladowego około 80-200 km na południowy-zachód od Klementowic.

Wszystkie krzemienie znajdowane na stanowisku pokryte są obecnie dość silną patyną, znacznie zmieniającą ich naturalne zabarwienie. W dużo mniejszym stopniu do wyrobu narzędzi używano innych surowców, wśród których są okazy o niewyjaśnionym dotychczas pochodzeniu.