Informacje o stanowisku

Stanowisko archeologiczne położone jest w granicach administracyjnych wsi Klementowice we wschodniej części Polski. Znajduje się ono w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego, stanowiącego północno-zachodni skraj Wyżyny Lubelskiej.

Według aktualnego stanu badań stanowisko nr 20 w Klementowicach (gm. Kurów, pow. puławski, woj. lubelskie) jest najdalej na północny-wschód wysuniętym punktem osadnictwa magdaleńskiego w Europie. Wyniki badań wskazują, że u schyłku plejstocenu, około 15 000 lat temu, funkcjonowało w tym miejscu wielosezonowe obozowisko łowieckie.

Osadnictwo magdaleńskie, w ogólnym ujęciu, to dzieje grup ludzkich w okresie od około 18.000 do 11.000 lat temu, zamieszkujących tereny zachodniej i środkowo-wschodniej Europy. Ludność ta zasiedlała głównie tereny wyżynne i podgórskie. Magdaleńczyków powszechnie uważa się za wyspecjalizowanych łowców, którzy stosowali urozmaicony system polowań.

Wyniki badań ze stanowiska w Klementowicach doczekały się publikacji w kilku renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. W ostatnich latach prezentowane były na wielu konferencjach, kongresach, sympozjach międzynarodowych w Europie i na świecie.

Niedawno ukazało się dwujęzyczne opracowanie zbiorowe, będące podsumowaniem ostatnich, niemal 30 lat badań. Publikacja ta wydana została w językach angielskim i polskim. Wersję elektoniczną można pobrać bezpłatnie w internecie na stronie www.klementowice.eu  (bezpośredni link do pobrania pliku pdf >>>).