Zabytki

W trakcie badań archeologicznych w Klementowicach odkryto około 50.000 zabytków, z czego zdecydowana większość z nich wykonana została z krzemienia i kamienia. Większość odkrytych zabytków znajduje ścisłe odpowiedniki na innych stanowiskach magdaleńskich, w szczególności z terenu Moraw i środkowych Niemiec.

Narzędzia odkryte na stanowisku miały zastosowanie w pracach związanych z obróbką kości, poroża, tkanki miękkiej (w tym skóry), a także innych surowców organicznych. Pełniły również funkcję wkładek jako elementów broni miotanej oraz krzesaków.