Informacje o stronie

Strona pt. Klementowice - obozowisko ze schyłku epoki lodowej poświęcona jest stanowisku archeologicznemu w Klementowicach (gm. Kurów, pow. puławski, woj. lubelskie). Badania prowadzone tam od początku lat 80. XX wieku ujawniły pozostałości obozowiska sprzed blisko 15 000 lat. 

W ostatnich latach zarówno badania terenowe, jak i laboratoryjne miały charakter ściśle interdyscyplinarny. Można więc znaleźć tutaj informacje o analizach przeprowadzonych przez naukowców z różnych dziedzin nauki, wzbogacające wiedzę o życiu codziennym ludzi zamieszkujących w odległej przeszłości Klementowice.

Na stronie można znaleźć informacje o zrealizowanych już projektach naukowych, konferencjach, publikacjach i relacje z badań.

K20 to logo ekspedycji archeologicznej w Klementowicach, utworzone od nazwy miescowości i numeru stanowiska Klementowice, stanowsko 20.

Zapraszamy do odwiedzania strony!!!