Uczelnie wyższe stawiają na dostępność - podcast UMCS

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu UMCS pn. „Głos nauki”, którego gościem jest dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. Uczelni z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Podczas rozmowy zrealizowanej przez Centrum Prasowe UMCS ekspertka wyjaśniła, czym jest tzw. dostępność, jakie znaczenie ma ona we współczesnym świecie oraz jakie działania podejmują uczelnie wyższe, aby zapewnić osobom ze specjalnymi potrzebami odpowiednie warunki do kształcenia i pracy. Rozmowę przeprowadziła Magdalena Cichocka.

*Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. Uczelni – pedagog specjalny (tyflopedagog i oligofrenopedagog), pedagog resocjalizacyjny, mediator sądowy w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych, certyfikowany specjalista ds. przemocy w rodzinie, prodziekan ds. jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Kierownik projektów dydaktycznych „Edukacja włączająca bez granic – Polska – Islandia” oraz „Edukacja włączająca bez granic – Polska – Norwegia”. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Link do odcinka podcastu: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,uczelnie-wyzsze-stawiaja-na-dostepnosc-podcast-glos-nauki-,121615.chtm  / https://www.spreaker.com/user/umcs/uczelnie-wyzsze-stawiaja-na-dostepnosc  

„Głos nauki” to cykl podcastów o charakterze popularnonaukowym współtworzony z naukowcami i ekspertami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W poszczególnych odcinkach prezentowane są ciekawe zagadnienia z różnych dziedzin. Krótkie prelekcje i rozmowy pomogą każdemu zainteresowanemu poszerzyć horyzonty i dostarczą dawki wiedzy, którą można się podzielić z innymi. Zapraszamy do posłuchania „Głosu nauki” i zasubskrybowania podcastu w aplikacjach Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Wszystkie materiały zamieszczane są także na stronie UMCS.

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    29 września 2022