Uczelnie wyższe stawiają na dostępność – podcast „Głos nauki”

Gościem kolejnego odcinka podcastu „Głos nauki” jest dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. Uczelni z Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS, która wyjaśni, czym jest dostępność, jakie znaczenie ma ona we współczesnym świecie oraz jakie działania podejmują uczelnie wyższe, aby zapewnić osobom ze specjalnymi potrzebami odpowiednie warunki do kształcenia i pracy. Rozmawiała Magdalena Cichocka z Centrum Prasowego UMCS.

[...] Bardzo ważne jest kształtowanie postaw społeczności akademickiej. Musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od tego, jak wyglądamy, jakie mamy cechy osobowości, jakie mamy problemy. Żyjemy razem, a w związku z tym powinno nam się dobrze przebywać w tym środowisku mówi prof. Agnieszka Lewicka-Zelent.

Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. Uczelni – pedagog specjalny (tyflopedagog i oligofrenopedagog), pedagog resocjalizacyjny, mediator sądowy w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych, certyfikowany specjalista ds. przemocy w rodzinie, prodziekan ds. jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Kierownik projektów dydaktycznych „Edukacja włączająca bez granic Polska Islandia” oraz „Edukacja włączająca bez granic Polska Norwegia”. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    29 września 2022