Przedsiębiorczość jest kobietą – nowa edycja Akademii Przedsiębiorczości UMCS + dźwięk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dba o wszechstronny rozwój zarówno studentów, doktorantów, pracowników, jak i absolwentów naszej Alma Mater oraz kształtowanie kompetencji, które mogą umożliwić im realizację naukowych i zawodowych aspiracji czy osiągać sukcesy.

W ramach Akademii prowadzone są warsztaty umożliwiające m.in.: zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, rozwinięcie kompetencji niezbędnych w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy, poznanie własnego potencjału osobistego oraz możliwości jego rozwoju, rozwój kompetencji miękkich, zbudowanie sieci przydatnych kontaktów biznesowych.

Tegoroczna edycja „Akademii Przedsiębiorczości” będzie realizowana pod hasłem „Przedsiębiorczość jest kobietą”. W jej ramach odbędzie się cykl 8 webinariów mających pokazać, że decyzja o pójściu własną drogą rozwoju zawodowego opartego na aktywności biznesowej może stać się interesującą alternatywą także dla kobiet. Spotkania będą prowadzone przez ekspertów, którzy podzielą się fachową wiedzą przydatną do rozwijania własnego biznesu. Będą to m.in.

  • Daniel Dereniowski, CEO HugeTECH, założyciel oraz większościowy udziałowiec grupy kapitałowej HugeTECH, której celem jest wsparcie merytoryczne, technologiczne, sprzedażowe i finansowe startupów na wczesnym etapie rozwoju;
  • Jacek Gnyś, menedżer z 25-letnim doświadczeniem pracy w największych korporacjach finansowych w Polsce i za granicą, odpowiedzialny za wdrażanie nowych produktów i procesów w instytucjach finansowych, specjalizujący się w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Współpracuje z renomowanymi producentami, importerami i dealerami przy tworzeniu programów na finansowanie ich produktów przy wykorzystaniu różnych instrumentów finansowych;
  • Katarzyna Kapłon, która od ponad 12 lat zajmuje się projektami badawczo-rozwojowymi i innowacjami ze wszystkich dziedzin techniki i nauki – od historii po nanotechnologie. Zawodowo związana m.in. z Wydziałem Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie, jako specjalista ds. projektów współpracowała przy realizacji blisko 30 różnych projektów badawczych – współfinansowanych ze środków NCN, NCBR, Funduszy Norweskich i 7 Programu Ramowego. Jako konsultant projektowy współpracuje z sektorem MŚP i startupów. Wspiera zespoły w formowaniu strategii badawczych, konstruowaniu i adaptowaniu projektów do wymagań instytucji finansujących, pisaniu wniosków dotacyjnych (NCBR, PARP, Horyzont 2020);
  • Grzegorz Wysocki – manager, konsultant, ekspert ds. marketingu internetowego z kilkunastoletnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Lubelskiej i Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach marketing, zarządzanie i e-commerce. Od 9 lat prowadzi firmy związane ze światem marketingu internetowego. Obecnie jako prezes emedia.pl skutecznie wspiera w rozwoju firmy przenoszące sprzedaż do internetu;
  • Izabela Rudzińska, prezes i współtwórca firmy konsultingowo-szkoleniowej Neuroedukacja. Senior Konsultant oraz coach rozwoju osobistego i zawodowego. Specjalista Zastosowań NLP w biznesie. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie biznesowe wynikające z prowadzenia przez nią firmy szkoleniowej i konsultingowej oraz ze współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi.

Webinary będą koncentrować się na takich zagadnieniach jak: wprowadzenie do biznesu i przedsiębiorczości, miejsce kobiet w biznesie, źródła finansowania i aspekty prawnych podejmowanej działalności, pisanie projektów (obszar B+R), prezentacja pomysłu, marketing i wykorzystanie social mediów, blaski i cienie bycia przedsiębiorcą oraz kompetencje miękkie w biznesie.

Tegoroczna edycja Akademii Przedsiębiorczości będzie trwała od 4 marca do 8 kwietnia 2021 r. Ze szczegółowym harmonogramem oraz terminami webinariów można się zapoznać na stronie internetowej.  

Inicjatywa adresowana jest do studentów, doktorantów, pracowników oraz absolwentów (posiadających kartę Absolwenta UMCS) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Nabór zgłoszeń trwa do 25 lutego br. Zapisy odbywają się poprzez platformę: https://www.becas-santander.com/pl.
W każdym webinarze może uczestniczyć 25 osób. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Tegoroczna Akademia Przedsiębiorczości będzie realizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Santander Universidades.

    Informacje prasowe