Harmonogram

I. Wprowadzenie do biznesu - 4 marca 2021 r., godz. 17.00

prowadzący: Daniel Dereniowski, CEO HugeTECH, założyciel oraz większościowy udziałowiec grupy kapitałowej HugeTECH, której celem jest wsparcie merytoryczne, technologiczne, sprzedażowe i finansowe startupów na wczesnym etapie rozwoju.

W ramach HugeTECH pracuje z ponad setką projektów rocznie. Realizuje szereg działań na rzecz ekosystemu startupowego pełniąc funkcję Ambasadora Fundacji Startup Poland w woj. podkarpackim, założyciela i prezesa Fundacji INUP – Podkarpackiej Koalicji Startupów, Członka Zarządu Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy. Odpowiada za realizację operacyjną rządowego akceleratora IDEA Global. Wspiera funkcjonowanie i rozwój miejskiego programu akceleracyjnego Rzeszów Startup Akcelerator oraz sieci inkubatorów technologicznych dla Samsung Electronics Polska. Związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania, gdzie był odpowiedzialny za transfer technologii do gospodarki. Członek wielu gremiów oceniających projekty pod względem biznesowym i technologicznym, organizator i mentor w wydarzeniach startupowych/technologicznych.

 

II. Kobiety w biznesie - budowanie kariery - 9 marca 2021 r., godz. 17.00

prowadząca: Malwina Faliszewska, Deloitte, liderka obszaru Learning & Development oraz Diversity & Inclusion, ICF and Gallup Strengths Certified Coach. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w międzynarodowych organizacjach, głównie w obszarze Talent. W Deloitte odpowiada za budowanie i wdrażanie strategii w obszarze learning experience,  budowanie programów rozwojowych, kreowanie coachingowej kultury pracy w oparciu o mocne strony. Autorka książki "Sięgaj po więcej i rób karierę w zgodzie ze sobą", autorka artkułów na temat budowania kariery w Forbes Women. 

Warsztat poświęcony jest świadomemu planowaniu kariery w zgodzie ze sobą. W trakcie warsztatu, uczestniczki i uczestnicy otrzymają praktyczne porady na temat:
•wyboru pracy zgodnej ze swoimi talentami i w oparciu o mocne strony
•wyznaczania celów i odwagi sięgania po więcej
•networkingu i budowania wspierającej sieci kontaktów
•budowania marki osobistej 

 

III. Źródła finansowania i aspekty prawne - 11 marca 2021 r., godz. 17.00

prowadzący: Jacek Gnyś, menedżer z 25-letnim  doświadczeniem pracy w największych korporacjach finansowych w Polsce i za granicą. Odpowiedzialny za wdrażanie nowych produktów i procesów w instytucjach finansowych. Od lat specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Współpracuje z renomowanymi producentami, importerami  i dealerami przy tworzeniu programów na finansowanie ich produktów przy wykorzystaniu różnych instrumentów finansowych.

Finansowanie firmy jest niezbędne do jej funkcjonowania i rozwoju na każdym etapie jej funkcjonowania.  Pozyskanie finansowania umożliwi wdrożenie inwestycji oraz pokryje zapotrzebowanie na kapitał dla działalności bieżącej i rozwojowej. Optymalne źródła finansowania przedsiębiorstw warunkują zdobycie i utrzymanie pozycji oraz dalszy rozwój przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku. W ramach szkolenia uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się jakie są możliwe źródła finansowania przedsiębiorstw, jak oszacować zapotrzebowanie oraz jakie narzędzia do pozyskiwania finansowania są najbardziej optymalne. 

 

IV. Projekty B+R – przygotowanie do pisania projektów - 16 marca 2021 r., godz. 17.00

prowadząca: Katarzyna Kapłon, od ponad 12 lat zajmuje się projektami badawczo-rozwojowymi i innowacjami ze wszystkich dziedzin techniki i nauki – od historii po nanotechnologie. Zawodowo związana m.in. z Wydziałem Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie, jako specjalista ds. projektów współpracowała przy realizacji blisko 30 różnych projektów badawczych – współfinansowanych ze środków NCN, NCBR, Funduszy Norweskich i 7 Programu Ramowego. Jako konsultant projektowy współpracuje z sektorem MŚP i startupów. Wspiera zespoły w formowaniu strategii badawczych, konstruowaniu i adaptowaniu projektów do wymagań instytucji finansujących, pisaniu wniosków dotacyjnych (NCBR, PARP, Horyzont 2020). Jako moderator spotkań projektowych pomaga tworzyć

Prowadzenie  każdego  projektu  wymaga  odpowiedniego  przygotowania  merytorycznego. Jednak, gdy mamy do czynienia z projektem badawczo-rozwojowym, a zatem ryzykownym, często pionierskim, pełnym wyzwań, sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Co należy wiedzieć przystępując do pisania projektu B+R?, Jak zidentyfikować ryzyko towarzyszące tego typu projektom, Jak zarządzać całym procesem oraz zespołem?

 

V. Prezentacja pomysłu biznesowego - 18 marca 2021 r., godz. 17.00

prowadząca: Anna Prończuk-Omiotek, Mentor, Szkoleniowiec, YouTuber, Przedsiębiorca. Ponad 10 lat aktywności zawodowej, ponad 10 000 godzin pracy z kamerą, webinary, live’y oraz tworzenie odcinków na YouTube, ponad 7000 godzin przeprowadzonych warsztatów na temat wystąpień publicznych i przed kamerą, ponad 5700 osób przeszkolonych. 

Dobry pomysł może być początkiem pełnej sukcesów przygody z biznesem. Istnieje jednak wiele istotnych elementów, o których należy pamiętać, by odnieść sukces, napisać dobry biznesplan, znaleźć odpowiednie źródło finasowania, rozwinąć umiejętności zarządzania własną firmą, etc. Istnieje jednak pewien newralgiczny punkt, o którym pomysłodawcy poszukujący potencjalnych inwestorów powinni pamiętać, a mianowicie umiejętne sprzedanie, czyli prezentacja swojego pomysłu w taki sposób, by wzbudzić zainteresowanie i zaufanie odbiorców, klientów. 

 

VI. Marketing i social media - 23 marca 2021 r., godz. 17.00

prowadzący: Grzegorz Wysocki,  Manager, konsultant, ekspert ds. marketingu internetowego z kilkunastoletnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Lubelskiej i Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach marketing, zarządzanie i e-commerce. Od 9 lat prowadzi firmy związane ze światem marketingu internetowego. Obecnie jako prezes emedia.pl [1] skutecznie wspiera w rozwoju firmy przenoszące sprzedaż do internetu. Zatrudnia 15 osób, przede wszystkim absolwentów lubelskich uczelni, z którymi realizuje cele sprzedażowe w internecie. W codziennej pracy korzysta przede wszystkim z systemów Google i Facebook, które nie mają przed nim żadnych tajemnic.

 Z jednej strony jesteś odbiorcą, który musi być świadomy w jaki sposób globalni giganci walczą o Twój czas i skupienie uwagi w social media.  Z drugiej strony jesteś właścicielką, właścicielem bądź też pracowniczką lub pracownikiem firm, któremu zależy na zwiększeniu widoczności i sprzedaży. Podczas szkolenia dowiesz się jak skutecznie docierać do odbiorców z ofertą firmy. Oprócz technicznych aspektów wyboru i obsługi social media, poznasz możliwości reklamowe systemów i ciekawe case study zrealizowanych działań. 

VII. Success story – blaski i cienie prowadzenia biznesu - 25 marca 2021 r., godz. 17.00

prowadząca: Izabela Rudzińska, prezes i współtwórca i firmy konsultingowo-szkoleniowej Neuroedukacja. Senior Konsultant oraz coach rozwoju osobistego i zawodowego. Specjalista Zastosowań NLP w biznesie. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie biznesowe wynikające z prowadzenia przez nią firmy szkoleniowej i konsultingowej oraz ze współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi. 

Chcąc założyć własną firmę musimy zmierzyć się z wieloma znakami zapytania i wybierać najbardziej optymalne rozwiązania od samego początku. Decyzję o otwarciu i prowadzeniu własnej działalności powinno się podjąć świadomie. Jednak wybierając tę ścieżkę  aktywności zawodowej, nie zawsze i nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego jakie wyzwania na nich czekają, ile pracy, czasu rzeczywiście będą musieli zainwestować w rozwój firmy oraz swój własny jako jej właściciela. 

 

VIII. Kompetencje miękkie w biznesie - 8 kwietnia 2021 r., godz. 17.00

prowadzący: Izabela Litera, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawno-biznesowym oraz Finanse i rachunkowość, menedżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades. Od 5 lat zawodowo związana z pracą z klientem. Od samego początku działania w Santander Universidades mocno zaangażowana we współpracę z lubelskim środowiskiem akademickim.

Kamil Kędzierski, absolwent Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ekspert ds. rozwoju biznesu Santander Universidades Polska. Posiada doświadczenie w negocjacjach i realizacji projektów strategicznych o charakterze lokalnym, a także międzynarodowym. Wspiera działalność biznesową, CSR-ową i Employer Brandingową w Santander Bank Polska skierowaną do środowiska akademickiego.

related