70 lat badań klimatycznych na UMCS i konferencja naukowa - czwartek, godz. 10:00

Jutro, 30 czerwca br. o godz. 10:00 w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2d, Lublin) odbędzie się uroczyste otwarcie konferencji pn. „Metodyka pomiarów meteorologicznych”. Wydarzenie dotyczące problematyki pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych będzie połączone z obchodami wyjątkowego jubileuszu - badania klimatologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzone są już bowiem od 70 lat.

Konferencja odbędzie się w dniach 30 czerwca-2 lipca br. w Instytucie Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, a jej uczestnikami będą meteorolodzy oraz klimatolodzy reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Wydarzenie będzie składać się z części stacjonarnej oraz z sesji terenowej na obszarze Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Część stacjonarna obejmuje wykłady plenarne, w tym m.in. wykład prof. Bogusława M. Kaszewskiego na temat historii badań klimatologicznych w UMCS, wystąpienia ustne i sesję posterową.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku i pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/metodyka-pomiarow-meteorologicznych,23318.htm

    Informacje prasowe

    Data dodania
    29 czerwca 2022