Metodyka pomiarów meteorologicznych

KOMUNIKAT NR 2

Katedra Hydrologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, UMCS w Lublinie
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Lubelski
Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddziału PAN w Lublinie

organizują w dniach
30 czerwca – 2 lipca 2022 roku w Lublinie
V Ogólnopolską Konferencję Metodyczną na temat:

Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych
połączoną z obchodami 70-lecia badań klimatologicznych w UMCS 

Patronat honorowy:

JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

JM Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur

Zagadnienia programowe:

Metodyka pomiarów meteorologicznych

 • „standard” pomiarów meteorologicznych i jego ewolucja
 • problemy w interpretacji wizualnych obserwacji zjawisk meteorologicznych
 • teledetekcja w meteorologii – pozyskiwanie i wykorzystywanie danych
 • uwarunkowania metodyki pomiarów wynikające z celów badań

Metody opracowań klimatologicznych

 • zastosowanie metod statystycznych
 • bazy danych, ich wykorzystywanie i jakość
 • kryteria wyznaczania zjawisk ekstremalnych
 • typologie w opracowaniach pogody i klimatu
 • problemy regionalizacji klimatycznych
 • wykorzystanie języków programowania oraz sztucznej inteligencji
W ramach konferencji przewidujemy sesje:
 • referatową,
 • posterową,
 • terenową (LAW w Dęblinie).

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa w terminie do dnia 31 marca 2022 r. i przesłanie jej na adres sekretariatu Konferencji 2022klimat@gmail.com.

W przypadku zgłoszenia referatu lub posteru prosimy o przesłanie streszczenia (wg wzoru) w terminie do 15 maja 2022. Streszczenia te będą podstawą kwalifikowania formy proponowanych wystąpień.

Planujemy druk streszczeń tekstów referatów i posterów w materiałach konferencyjnych. 

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje materiały konferencyjne, 3 obiady oraz 2 kolacje. Koszty noclegów uczestnicy pokrywają indywidualnie. Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 15.05.2022 na konto o numerze:

68 1140 1094 0000 2905 1600 1130
prowadzone przez: mBank S.A. O/Lublin, Spokojna 2, 20-074 Lublin,
Tytuł przelewu: ”imię, nazwisko, pomiary meteorologiczne”.

Organizatorzy rekomendują hotele z poniższej listy:

Komitet Organizacyjny:

 • prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski – honorowy przewodniczący
 • dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS – przewodniczący
 • dr Małgorzata Kirschenstein – wiceprzewodniczący
 • dr Mateusz Dobek – sekretarz
 • dr Krzysztof Siwek - sekretarz
 • prof. dr hab. Józef Kołodziej – członek honorowy
 • dr hab. Jarosław Dawidek, prof. UMCS
 • dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS
 • dr Krzysztof Bartoszek
 • dr Łukasz Chabudziński
 • dr Magdalena Kończak
 • dr Agnieszka Krzyżewska
 • dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
 • dr inż. Sara Lehmann-Konera
 • dr Joanna Sposób
 • dr Sylwester Wereski
 • dr Marta Ziółek
 • mgr Mariusz Pliżga
 • mgr Krzysztof Stępniewski
 • mgr Paweł Zaborski
 • mgr Beata Zielińska

Komitet Naukowy

 • dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS – przewodniczący
 • prof. dr hab. Leszek Kolendowicz
 • dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Mirosław Miętus
 • prof. dr hab. Krzysztof Migała
 • prof. dr hab. Rajmund Przybylak
 • prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
 • prof. dr hab. Joanna Wibig
 • dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW

Za Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski
dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS