Humanistyka cyfrowa za 117 mln zł

Miło mi poinformować o rozstrzygnięciu konkursu w ramach działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR).

Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazł się (i to na drugim miejscu listy rankingowej!) projekt zgłoszony przez Konsorcjum DARIAH.PL (powołane do rozwoju humanistyki cyfrowej w Polsce): Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce. Dokładna kwota dofinansowania wynosi 99 800 000 zł, a całość kosztów kwalifikowanych 117 411 774 zł.

Jest to największy tego typu program w dziejach polskiej humanistyki. Dzięki temu polskie ośrodki naukowe (7 wiodących uczelni i 10 Instytutów PAN) będą mogły rozwijać badania naukowe i wdrożeniowe związane z humanistyką cyfrową – obecnie najważniejszym światowym nurtem w tej grupie dyscyplin. Uczestnikiem Konsorcjum DARIAH.PL jest także UMCS – prekursor humanistyki cyfrowej w Polsce. W ramach projektu: Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce naukowcy z UMCS przygotowali 6 wniosków grantowych i wszystkie one zostały zakwalifikowane do finansowania. Kierownikiem merytorycznym projektów opracowanych na naszej Uczelni jest Pan Prof. Andrzej Radomski z Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego.

Otrzymane dofinansowanie umożliwi badaczom z UMCS prowadzenie badań w ramach szeroko rozumianej humanistyki cyfrowej na najnowocześniejszym sprzęcie z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi cyfrowych – w tym z użyciem serwerów, baz danych, specjalistycznego oprogramowania, narzędzi do digitalizacji. Celem naszych naukowców jest także wypromowanie grona wybitnych doktorów ze specjalizacją w humanistyce cyfrowej oraz komercjalizacja opracowanych wyników. Projekt umożliwi także nawiązanie współpracy z placówkami pozanaukowymi – co w aspekcie gospodarczym i kulturalnym może przyczynić się do rozwoju całego regionu.

Projekt będzie finansowany przez 3 lata – z możliwością jego przedłużenia na kolejnych 5 lat pod warunkiem pokrycia części kosztów z własnej działalności usługowej.

Link do wyników konkursu: http://www.poir.opi.org.pl/Zakonczenie-oceny-wnioskow-zlozonych-w-ramach-konkursu-44.22020.html

 

    Informacje prasowe