Gospodarka przestrzenna – rekrutacja na studia II stopnia

Do dnia 18 lutego 2018 r. trwają zapisy na kierunek gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia.

Studia pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek oraz na temat sposobów i czynników jej kształtowania. Student nabędzie multidyscyplinarną, pogłębioną wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej i zostanie przygotowany do prowadzenia badań w tym obszarze. Celem studiów jest rozszerzanie i doskonalenie umiejętności praktycznych.

Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry. Prowadzone są w formie stacjonarnej. Stworzyliśmy dwie specjalizacje: urbanistykę i politykę przestrzenną oraz gospodarkę regionalną. Każda z nich odpowiada na aktualne potrzeby rynku i stanowi profesjonalną bazę do podjęcia pracy zawodowej.

Zarejestruj się na studia >>

    Aktualności