Uroczystości Dekoracji Sztandaru UMCS Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz inauguracjia roku akademickiego

03.01.2014