1978/1979 r. – oddanie do użytku kompleksu gmachów przeznaczonych na siedzibę Rektora oraz Wydziału Ekonomicznego

03.01.2014