Dzień Otwarty Lubelskiego Studium Teatralnego

Dzień Otwarty Lubelskiego Studium Teatralnego już za nami. 11 października br. zaprosiliśmy studentów do sali operowej Centrum Spotkania Kultur na Dzień Otwarty nowej specjalności uruchamianej wspólnie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Lubelskie Studium Teatralne jest pierwszą w Polsce specjalnością, w której wiedzę teoretyczną połączono z możliwością zdobycia umiejętności praktycznych.

Fot. Bartosz Proll

Ze studentami spotkali się liderzy poszczególnych ścieżek. Zgromadzonych studentów przywitał Piotr Franaszek, Dyrektor CSK. Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS, opowiedział o studium w kontekście zajęć teoretycznych. Następnie reżyser teatralny, Paweł Passini, zaprezentował moduł aktorsko-reżyserski. Wskazał na unikatową możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych na scenie teatralnej z prawdziwego zdarzenia, a także podczas prób do spektakli w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Joanna Reczek-Szwed, Prezes Fundacji Sztukmistrze, przybliżyła moduł dotyczący nowego cyrku i widowisk plenerowych. Przedstawiciel ekipy technicznej CSK opowiedział o nowoczesnym wyposażeniu technicznym budynku i zapewnił, że na module technika i technologia sceniczna każdy będzie mógł poznać tajniki właściwej obsługi technicznej sceny. Ostatni moduł zajęć, tj. organizacja i zarządzanie teatrem, przedstawił Piotr Franaszek. Miłym akcentem na zakończenie części oficjalnej było rozlosowanie wśród zgromadzonych wejściówek na najbliższe wydarzenia kulturalne odbywające się w CSK.

Po wystąpieniach studenci mieli okazję poznać scenę CSK „od kuchni” i porozmawiać indywidualnie z prowadzącymi zajęcia. Dla osób, które już zapisały się na specjalizację, przygotowano spotkanie organizacyjne.

Lubelskie Studium Teatralne to międzykierunkowa specjalność teatralna, na której zajęcia praktyczne prowadzone będą pod okiem ekspertów z poszczególnych dziedzin. To 3 lata specjalności, 390 godzin wiedzy o teatrze i 180 godzin zajęć praktycznych. W programie studium, obok wiedzy z historii i teorii teatru, można będzie zdobyć konkretne umiejętności z zakresu: techniki i technologii scenicznej, zarządzania teatrem, aktorstwa i reżyserii czy nowego cyrku i widowisk plenerowych. 

Więcej informacji na stronie www.studiumteatralne.umcs.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 października 2016