Dzień Kariery 2015

"Przedsiębiorczy absolwent - wsparcie na starcie” pod takim hasłem 15 października br. na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbył się Dzień Kariery 2015, zorganizowany wspólnie przez Wydział Ekonomiczny UMCS, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Lubelską Fundację Rozwoju oraz Business Link Lublin.

Przed uroczystą inauguracją wydarzenia, w sali Rady Wydziału Ekonomicznego, odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS prof. Zbigniew Pastuszak, Dyrektor MUP w Lublinie p. Katarzyna Kępa, Prezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju prof. Andrzej Kidyba i Manager Zarządzający Business Link Lublin p. Anna Prończuk.

Podczas Dnia Kariery odbyła się także konferencja promująca przedsiębiorczość i zachęcająca absolwentów do zakładania własnych firm. Nowością w tym roku były cztery warsztaty tematyczne w zakresie autoprezentacji na rynku pracy, kreatywnej przedsiębiorczości, planowania ścieżki rozwoju zawodowego i modeli biznesowych czyli „przekuwania” pomysłu biznesowego w skuteczne działania biznesowe.

W wydarzeniu udział wzięły także osoby, które otrzymały wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnych działalności gospodarczych. Podzieliły się one informacjami z własnego doświadczenia odnośnie ubiegania się o środki na biznes. 

 Honorowy Patronat nad Dniem Kariery 2015 objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i Rektor Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Fot. Robert Frączek

 A oto kilka zdań od głównych organizatorów:

 „Z chęcią włączamy się w organizację Dnia Kariery, bowiem jednym z priorytetów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako największej uczelni publicznej we wschodniej Polsce jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności szczególnie dziś przydatnych na rynku pracy oraz rozwijanie ich przedsiębiorczości. Nasze programy nauczania kształtowane są z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki. Nie tylko aktywnie wspieramy rozwój zawodowy studentów i absolwentów, jesteśmy także bardzo otwarci na współpracę z biznesem. Nasi naukowcy ciągle pracują nad nowymi rozwiązaniami i patentami, które miałyby praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwach” – powiedział prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

„Będzie to szeroka oferta dydaktyczna Biur Karier lubelskich szkół i uczelni wyższych. Dzień Kariery to z jednej strony propozycja dla młodych ludzi kończących szkołę średnią i chcących przekonać się, jak wygląda rynek pracy oraz jakie wykształcenie gwarantuje znalezienie zatrudnienia z drugiej zaś, próba zachęcenia przedsiębiorczych studentów i absolwentów szkół i uczelni wyższych do „brania sprawy w swoje ręce” i zakładania własnych firm. Nasza inicjatywa co roku daje szansę promocji dobrych praktyk. W tym roku chcemy pokazać jak można skutecznie udzielać i korzystać z wsparcia na starcie”– powiedziała Katarzyna Kępa, Dyrektor MUP w Lublinie.

„Dzień Kariery to również okazja dla młodych osób planujących rozpoczęcie własnego biznesu do zapoznania się z ofertą lokalnych instytucji wsparcia przedsiębiorczości zrzeszonych m.in. w Lubelskim Klastrze Instytucji Otoczenia Biznesu. Lubelska Fundacja Rozwoju i inne instytucje działające w Klastrze mogą skutecznie wesprzeć młodego przedsiębiorcę na starcie i w trakcie działalności. Zachęcam wszystkim aktywnych i przedsiębiorczych do uczestnictwa w nadchodzącym wydarzeniu” – powiedział prof. Andrzej Kidyba, Prezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

„Wszystkie Wydziały Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w tym także oczywiście Wydział Ekonomiczny, podejmują różnego rodzaju działania, aby nasi absolwenci byli przygotowani do oczekiwań pracodawców. Właśnie m.in. w tym celu prowadzimy współpracę z instytucjami miejskimi. Jestem przekonany, że dzisiejszy Dzień Kariery 2015 zgromadzi liczne grono młodych ludzi, faktycznie zainteresowanych zakładaniem własnych firm i biznesów. Głęboko wierzę także, że organizacja tego rodzaju inicjatywy pomoże im w lepszym starcie na rynku pracy” – powiedział prof. Zbigniew Pastuszak, Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS.

„Rolą lubelskiego Business Linka jest wpieranie rozwoju przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą działalność już od kilka lat, jak i dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki. Warto pokazywać licealistom i studentom przykłady sukcesów przedsiębiorców niewiele starszych od nich. W trakcie Dnia Kariery opowiem o przykładach firm związanych z Business Linkiem, m.in. o firmie AfterSeminars, której finansujemy wyjazd biznesowy do Doliny Krzemowej oraz o kilku projektach we wczesnej fazie rozwoju (tzw. Start-upy) zakładanych nawet przez licealistów. Im wcześniej zaczynasz pierwsze doświadczenia z biznesem, tym lepiej” - dodała Anna Prończuk, manager zarządzający Business Link Lublin.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    16 października 2015