dr Mariusz Sienkiewicz


Komisja habilitacyjna


 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
 2. Sekretarz komisji – dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska  – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 3. Recenzent – dr hab. Bogusław Pytlik – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 4. Recenzent – dr hab. Jarosław Nocoń – Uniwersytet Gdański
 5. Recenzent – prof. dr hab. Grzegorz Janusz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 6. Członek komisji – dr hab. Małgorzata Myśliwiec – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 7. Członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Harmonogram


 • Wszczęcie: 15.04.2019 r.
 • Powołanie Komisji: 05.11.2019 r.
 • Uchwała Komisji: 22.01.2020 r.
 • Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: 24.01.2020 r.

 

Postępowanie zakończone