dr Marek Tchórzewski

Film Twarze UMCS vol.5

Profesor nadzwyczajny UMCS, związany z UMCS od 1989 roku. Dziedzina: nauki biologiczne; specjalność, biochemia, biologia molekularna, biotechnologia. Miejsce pracy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Zakład Biologii Molekularnej. Studia: mgr - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1990; dr - Uniwersytet w Kioto, Japonia, 1995; dr hab. - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Stanowisko, prof. nadzw. UMCS od 2010. Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej od 2012. Staże naukowe: Uniwersytet w Lund, Szwecja; Uniwersytet w Odense, Dania. Liczba publikacji z listy JCR: 29. Najważniejsze publikacje: Grela P., Gajda M.J., Armache J.P., Beckmann R., Krokowski D., Svergun D.I., Grankowski N., Tchorzewski M. (2012) Solution structure of natively assembled yeast ribosomal stalk determined by Small Angle X-ray Scattering. Biochemical Journal, 444(2), 205–209; Li X.P., Grela P., Krokowski D., Tchórzewski M., Tumer N.E. (2010) Pentameric organization of the ribosomal stalk accelerates recruitment of ricin a chain to the ribosome for depurination. Journal of Biological Chemistry, 285(53), 41463-41471; Bernadó P., Modig K., Grela P., Svergun D.I., Tchórzewski M., Pons M., Akke M., (2010) Structure and Dynamics of Ribosomal Protein L12: An Ensemble Model Based on SAXS and NMR Relaxation. Biophysical Journal, 98(10), 2374-2382; Michalec B., Krokowski D., Grela P., Wawiórka L., Sawa-Makarska J., Grankowski N., Tchórzewski M. (2010) Subcellular localization of ribosomal P0-like protein MRT4 is determined by its N-terminal domain. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 42(5):736-748. Grela P., Helgstrand M., Krokowski D., Boguszewska A., Svergun D., Liljas A., Bernado P., Grankowski N., Akke M., Tchorzewski M. (2007) Structural Characterization of the Ribosomal P1A-P2B Protein Dimer by Small-Angle X-ray Scattering and NMR Spectroscopy. Biochemistry-US, 46(7), 1988-1998. Patenty, UP-RP - 1, EPO - 1. Granty naukowe: krajowe, KBN, MNiSW, NCN, NCBiR; zagraniczne, Grant EU, Fogarty International Research Collaboration Award (FIRCA), NIH, USA. Ekspertyzy i usługowe prace badawcze, współpraca z firmą farmaceutyczną Adamed. Nagrody, Stypendium naukowe ‘Swedish Royal Academy of Sciences’; Nagroda Rektora UMCS za pracę habilitacyjną, Nagroda naukowa Marii Curie, Lublin; III miejsce w konkursie National Geographic Traveler "Travelery 2011" w kategorii odkrycie naukowe roku, Warszawa (2011), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012). Współpraca naukowa, University of Southern Denmark, Denmark; Lund University, Sweden; Institut de Recerca Biomedica, Parc Cientıfic de Barcelona, Spain; European Molecular Biology Laboratory, Hamburg, Germany; University of Oxford, Oxford, UK; Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Munich, Germany; Rutgers University, New Brunswick, USA; Case Western Reserve University, Cleveland, OH, USA; Uniwersytet Warszawki; Uniwersytet Wrocławski. Profil badawczy, badania naukowe stanowią działania w zakresie tzw. badań podstawowych, dotyczących odpowiedzi na fundamentalne pytania z zakresu molekularnych aspektów funkcjonowania komórki eukariotycznej. Działalność naukowa dotyczy przede wszystkim nurtu badawczego dotyczącego szeroko pojętej regulacja ekspresji informacji genetycznej na poziomie translacji w komórkach eukariotycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę rybosomu jako podstawowego elementu maszynerii translacyjnej.