dr Katarzyna Radzik-Maruszak


Komisja habilitacyjna


 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
 2. Sekretarz komisji – dr hab. Monika Kowalska  – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie 
 3. Recenzent – prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Uniwersytet Warszawski
 4. Recenzent – dr hab. Magdalena Musiał-Karg – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Recenzent – dr hab. Wojciech Ziętara - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 6. Członek komisji – prof. dr hab. Marek Barański – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 7. Członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Harmonogram


 • Wszczęcie: 11.04.2019 r.
 • Powołanie Komisji: 08.10.2019 r.
 • Uchwała Komisji: 29.11.2019 r.
 • Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: 13.12.2019 r.

 

Postępowanie zakończone