dr Justyna Misiągiewicz

Skład komisji i harmonogram postępowania habilitacyjnego dr J. Misiągiewicz


Komisja habilitacyjna


 1. przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu);
 2. recenzent – prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Uniwersytet Gdański);
 3. recenzent – dr hab. Adam Robert Szymański, prof. UW (Uniwersytet Warszawski);
 4. recenzent – dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy);
 5. recenzent – prof. dr hab. Jarosław Gryz (Akademia Sztuki Wojennej);
 6. członek komisji – dr hab. Ireneusz Topolski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie);
 7. sekretarz komisji – dr hab. Dariusz Kondrakiewicz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie).

Harmonogram


 • Wszczęcie: 17.11.2021 r.
 • Powołanie Komisji: 25.03.2022 r.
 • Uchwała Komisji: 28.06.2022 r.
 • Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: