Dr inż. M.Huber - odczyt P.T.Geograficznego

Zapraszamy na kolejną prelekcję w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. O „Niezwykłej przyrodzie północno-wschodniej Skandynawii” opowie pracownik naszego Instytutu (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji) - dr inż. Miłosz Huber.

Termin i miejsce e-spotkania: 10 grudnia br. (najbliższy czwartek) o godz. 17.15.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRmMzQ3ZjUtZDliMS00MjE3LTk1NzAtZjllYjE4ZWNkOGE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%220d556d83-107c-470b-89da-077ab625feb9%22%7d

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji o działalności Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego - KLIKNIJ TUTAJ

    Aktualności

    Data dodania
    8 grudnia 2020