dr Ewa Godlewska


Komisja habilitacyjna


 1. Przewodniczący – prof. dr hab. Jolanta Maria Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski);
 2. Sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Podolak (UMCS);
 3. Recenzent – dr hab. Stefan Dudra  (Uniwersytet  Zielonogórski);
 4. Recenzent – dr hab. Kinga Ewa Machowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie);
 5. Recenzent – dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus (Uniwersytet Opolski);
 6. Recenzent – dr hab. Teresa Łoś-Nowak (emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego)
 7. Członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś (UMCS)

Harmonogram


 • Wszczęcie: 19.03.2021 r.
 • Powołanie Komisji: 25.06.2021 r.
 • Uchwała Komisji:  9.11.2021 r.          
 • Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: 26.11.2021 r.

 

Postępowanie zakończone