dr Anna Moraczewska

Skład komisji i harmonogram postępowania habilitacyjnego dr A. Moraczewskiej


Komisja habilitacyjna


 1. przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu);
 2. recenzent – dr hab. Elżbieta Kużelewska (Uniwersytet w Białymstoku);
 3. recenzent – dr hab. Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie);
 4. recenzent – prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
 5. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Podraza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II);
 6. członek komisji – dr hab. Konrad Pawłowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie);
 7. sekretarz komisji – dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie).

Harmonogram


 • Wszczęcie: 20.09.2021 r.
 • Powołanie Komisji: 25.02.2022 r.
 • Uchwała Komisji:
 • Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: