Doceniamy naszych wynalazców

23 marca br. w Sali Senatu UMCS przedstawiciele kolegium rektorskiego spotkali się z naukowcami, którzy w ciągu ostatniego - 2022 roku uzyskali patenty na swoje wynalazki.

W spotkaniu wzięli udział: rektor prof. Radosław Dobrowolski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, a także prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Dorota Kołodyńska.

Podczas wydarzenia uczestnicy rozmawiali na temat poszczególnych wynalazków oraz procedury patentowej. Każda z zaproszonych osób otrzymała z rąk JM pamiątkowy dyplom, będący wyrazem uznania oraz podziękowania za pracę i wysiłek włożone w rozwój wynalazczości na naszym Uniwersytecie. 

Było to jedno z planowanych dwóch spotkań poświęconych tej tematyce - w najbliższy czwartek, 30 marca z władzami spotkają się osoby, które mają swój zasłużony udział w działaniach na rzecz komercjalizacji i rozwoju uczelni. 

W przyszłości tego typu wydarzenia będą odbywać się cyklicznie raz w roku.

Lista zaproszonych naukowców:

prof. dr hab. Barbara Gawdzik
prof. dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
prof. dr hab. Bernard Staniec
prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
dr hab. Marta Grochowicz, prof. UMCS
dr hab. Barbara Zdzisińska, prof. UMCS
dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS
dr hab. Iwona Komaniecka, prof. UMCS
dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS
dr hab. Anna Matuszewska, prof. UMCS
dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS
dr hab. Agnieszka Hanaka, prof. UMCS
dr hab. Beata Podkościelna, prof. UMCS
dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. UMCS
dr hab. Paweł Mergo, prof. UMCS
dr hab. Magdalena Rogulska
dr hab. Grzegorz Wójcik
dr hab. Monika Hułas-Stasiak
dr Sławomir Frynas
dr Katarzyna Szwaczko
dr Kamil Dziuba
dr Magdalena Mizerska-Kowalska
dr Sylwia Sowa
dr Grzegorz Wagner
dr Dawid Stefaniuk
dr Katarzyna Szwaczko
dr Kamil Dziuba
dr Przemysław Pączkowski
dr Andrzej Puszka
mgr Mateusz Kutyła
mgr Mariusz Makara
mgr Magdalena Kunat-Budzyńska
mgr Magdalena Maciejewska

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    27 marca 2023