Firma Cognitum Sp. z o.o. świadczy wysokiej klasy usługi IT w obszarze cloud computing i Big Data oraz dostarcza rozwiązań i narzędzi do zarządzania wiedzą i technologii semantycznych.  Osiągniętą przewagę konkurencyjną, wynikającą z ciągłych innowacji, firma stara się lokować we własne inwestycje w działalność badawczo-rozwoją i we współpracę z największymi ośrodkami naukowymi w ramach wielostronnych projektów badawczych.

Główne kierunki prac badawczych lokowane są w takie obszary jak:

  • Przetwarzanie i analiza danych (Big Data)
  • Zarządzanie wiedzą i technologie semantyczne
  • Inżynieria ontologiczna
  • Akwizycja danych 
  • Systemy formalne 
  • Cloud Computing

Firma  obecna jest w wielu dziedzinach gospodarki (przemysł, usługi telekomunikacyjne, ochrona zdrowia, administracja, usługi prawne i medialne) i dostarcza swoje usługi klientom z wielu krajów.

ONTORION

Ontorion jest semantycznym systemem zarządzania wiedzą z rozproszonych źródeł danych z interfejsem CNL (ang. Controled Natural Language) i wbudowanym systemem wnioskującym. System ten jest kompatybilny z OWL2  i SWRL. Może on być hostowany w chmurze lub na serwerach. Jest to rodzina produktów klasy serwer – klient pozwalających na szeroką integrację specjalistycznego oprogramowania i infrastruktury korporacyjnej. Ontorion umożliwia wnioskowanie w czasie rzeczywistym nad strumieniem danych w oparciu o ontologię generującego je procesu i wydobywanie semantycznych relacji tkwiących w eksplorowanych danych, w tym relacji przyczynowych. 

FLUENTEDITOR2

Zdobywającym coraz większą popularność edytorem ontologii jest edytor FluentEditor2. Jest to kompleksowe narzędzie wykorzystujące kontrolowane języki naturalne (ang. Controlled Natural Language CNL) do edycji i zarządzania złożonymi ontologiami. Kontrolowane języki naturalne (CNL) to podzbiory języków naturalnych, które tworzy się poprzez redukowanie gramatyki i słownictwa w celu ograniczenia lub wyeliminowania wieloznaczności i redukcji złożoności. FluentEditor2 jest odpowiednią alternatywą dla bardziej złożonych edytorów OWL opartych na XML. Jego główną zaletą jest wykorzystanie języka angielskiego jako języka modelowania wiedzy. Dzięki wykorzystaniu mechanizmu wnioskowania, niemożliwe jest napisanie jakiegokolwiek zdania, które byłoby niepoprawne gramatycznie.

    Autor
    Dariusz Dobrowolski