1. M. B. Jabłoński, E. A. Stefaniak, L. Darchuk, K. Turżańska, M. Gorzelak, R. Kuduk, W. Dorriné, R. Van Grieken;  Microchemical investigation of bone derived from mice treated with strontium in different chemical forms using scanning electron microscopy and micro-Raman spectroscopy, [w:] Microchemical Journal Vol. 108 (2013) s. 168–173 ISSN 0026-265X Lista A 35 pkt.
 2. A. Krajka, Z. Łojewski, R. Mitura; The evaluation of Qα  on the base of the experimental masses and other properties of atomic nuclei, PAK vol. 59, nr 10, p.1128-33, 2013
 3. Z. Łojewski, Spontaneous fission of superheavy nuclei in a macroscopic-microscopic model, [w:] Proceedings of the 4-th International Conference "Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy", ISBN 978-966-02-6751-0, Kyiv 2013, p. 49-57
 4. A. Daniluk; GRAPPLE for Measurement Systems, [w:] Journal of Information Technology & Software Engineering, 2013 ISSN 0268-3962 Lista A 45 pkt.
 5. Z. Łojewski, B. Gocłowska, M. Kufel; Bezpieczeństwo informacji przechowywanej w relacyjnych bazach danych, [w:]Edukacja dla bezpieczeństwa. "Cyberprzestrzeń a bezpieczeństwo jednostki", ISBN 978-83-61304-71-5, Poznań 2013
 6. D. Dobrowolski, M. ChromiakContent repository in object oriented databases , [w:] Annales UMCS Informatica, 2013 ISSN 1732-1360 Lista B 6 pkt.
 7. D.Dobrowolski, M. Leśnik; Application of semantic networks in content repository for educational resources. [w:] P. Jałowiecki, E. Jałowiecka,P. Łukasiewicz, A. Orłowski (red.), Information systems in management. Wyd. SGGW, 2013 s. 61-69 ISSN 2084-5537 Lista B 5 pkt.
 8. A. Daniluk; USB. Praktyczne Programowanie z Windows API w C++. Podręcznik Wydanie II, Helion,Gliwice 2013
  Autor
  Dariusz Dobrowolski