1. D. Dobrowolski, Z. Łojewski, K. Dobrowolska; Semantyczne repozytorium treści edukacyjnych. [w:] Informatyka w zarządzaniu i ekonomii: badania, analizy, modele. (2015) Rozdział w monografii; Wyd. PTI 2015, s. 23-34 ISBN 978-83-60810-81-1
  2. D.Dobrowolski, A. Marciniak, Z. Łojewski, G. Bartnik; Technologie semantyczne w zarządzaniu łańcuchami żywności. [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. II pod red. R. Knosali; Wyd. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole 2016, str. 25-34 4pkt
  3. M. Leśnik, D. DobrowolskiZarządzanie wiedzą jako proces. [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. II pod red. R. Knosali; Wyd. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole 2016, str. 85-96 4pkt
  4. D. Dobrowolski, A. Marciniak, S. Luściński; Zarządzanie wiedzą produkcyjną w procesach naturalnych produkcji rolniczej z wykorzystaniem sieci semantycznych. [w.] East European Scientific Journal (Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe), 1(5) volume 3 Warszawa 2016 s. 4-16 IF 0,572
  5. M. Leśnik, E. Wrona; Kapitał ludzki przedsiębiorstw w klastrach turystycznych w Polsce. [w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, seria Oeconomica, nr 324 (86) 1/2016 s. 57-68 9pkt
  6. D. Dobrowolski, A. Marciniak, G. Bartnik, P. Kapłański, Z. Łojewski; Semantic Technologies Based Method of Collection, Processing and Sharing Information Along Food Chain. [w.] Information Systems in Management, No.3 Vol.5 Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016 s. 318 - 326 5pkt
  7. D. Dobrowolski, A. Marciniak, Z. Łojewski, P. Kapłański, P. Dukowski; Koncepcja semantycznego systemu informacyjnego o materiałach niebezpiecznych. [w.] W. Gierulski, A. Maciąg (red.) Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Kraju i Regionów. Wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2016 s. 313-323. 4 pkt
    Autor
    Dariusz Dobrowolski