1. A. Daniluk, Model-Driven Development for scientific computing. Computations of RHEED intensities for a disordered surface. Part I,  Computer Physics Communications 181 (2010) 707–708
  2. A. Daniluk, Model-Driven Development for scientific computing. Computations of RHEED intensities for a disordered surface. Part II, Computer Physics Communications 181 (2010) 709–710
  3. M.Chromiak, K.Stencel, K.Subieta, Indexing Distributed and Heterogeneous Resources. Proc. of U- and E-Service, Springer Communication in Computer and Information Science 124, 2010, pp.214-223, DOI: 10.1007/978-3-642-17644-9_24
  4. Dobrowolski D., Kusz A.; Narzędzia CASE w tworzeniu modeli systemów programistycznych i biznesowych - studium przypadku. w: Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie : XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kazimierz Dolny 26-27 kwietnia 2010 r. - Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA, 2010. - S. 20-22 - ISBN 978-83-7270-802-9
  5. B. Gocłowska, D. Goławski, M. Kufel, Z. Łojewski, Data Mining in the students educational path planning, pp 201-209, Praca zbiorowa „Jakość kształcenia w szkole wyższej”, Wyd. Akadem. Podlaskiej, Siedlce 2010
  6. B. Gocłowska, M. Kufel, Z. Łojewski, Materiały multimedialne w nauczaniu, pp. 193 - 200, Praca zbiorowa „Jakość kształcenia w szkole wyższej”, Wyd. Akadem. Podlaskiej, Siedlce 2010.
  7. B. Gocłowska, M. Kufel, Z. Łojewski, Porównanie platform edukacyjnych Moodle i LAMS, pp.182 – 192, Praca zbiorowa „Jakość kształcenia w szkole wyższej”, Wyd. Akadem. Podlaskiej, Siedlce 2010
    Autor
    Dariusz Dobrowolski