1. A. DanilukRHEED intensities from two-dimensional heteroepitaxial. [w:] Computer Physics Communications Vol. 185, s. 3001-3009, ISSN 0010-4655 Lista A 45 pkt.
 2. M. ChromiakA Data Model for Heterogeneous Data Integration Architecture. [w:] Communications in Computer and Information Science, Vol. 424, s. 547-556,
 3. A. Krajka,  Z. Łojewski,  R.Mitura; The models od determination of spin values from experimental properties of nuclei on the base of other experimental properties. [w:] Communications in Computer and Information Science, Vol. 424, s. 482-491,
 4. D. Dobrowolski, Model zarządzania wiedzą produkcyjną z wykorzystaniem sieci semantycznych, [w:] H. Babis, R. Czaplewski (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 808 Ekonomiczne Problemy Usług nr 112, Wyd. naukowe US, Szczecin 2014, s. 29-39.
 5. M. Leśnik, D. Dobrowolski, A. Marciniak; Management of intelectual capital in companies organized into hight technology clusters. [w.] A. Maciąg (red.) Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski. Wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014 s. 127-137.
 6. D. Dobrowolski, M. Leśnik; Ontologia zagrożeń w procesie produkcji w języku CNL. [w.] A. Maciąg (red.) Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski. Wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014 s. 450-459.
 7. M. Chromiak; Exploiting Order Dependencies on Primary Keys for Optimization. [w:] Proceedings of the 23th International Workshop on Concurrency,  Specification and Programming, ISSN 0074-1269 Vol. 1269, s. 58-68
 8. Z. Łojewski,  M. Kufel,  B. Gocłowska;  Nauczanie mieszane, [w:] Refleksje, Zachodniopomorski Dwumiesiecznik Oświatowy, Nr 2 marzec/kwiecień 2014, s. 42-47
 9. B. Gocłowska; Internetowe aplikacje Java krok po kroku Monografia Wyd. VeaSoft sp. z.o.o. 2014,  ISBN: 978-83-8029-000-6 978-83-8029-001-3 978-83-8029-002-0 978-83-8029-003-7, 487 stron,  
 10. B. Gocłowska; Technologie wspomagające programowanie aplikacji.  Monografia Wyd. VeaSoft sp. z.o.o. 2014, ISBN: 978-83-8029-004-4 978-83-8029-005-1 978-83-8029-006-8 978-83-8029-007-5, 225 stron,
  Autor
  Dariusz Dobrowolski