ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ul. Akademicka 9
20-033 Lublin, Poland

P: (+48) 81 537 62 42

F: (+48) 81 537 29 32

 

Szczegółowe dane kontaktowe pracowników oraz terminy ich konsultacji dostępne są w książce adresowej.

    Autor
    Dariusz Dobrowolski