Franz Inc., amerykańska firma innowacyjna, specjalizująca się w opracowywaniu i wdrażaniu technologii sieci semantycznej (czyli Web 3.0) oraz w dostarczaniu narzędzi opartych na Common Lisp, będących idealnym środowiskiem do tworzenia złożonych aplikacji.

Produkty firmy Franz Inc. lokowane są w dwóch grupach:

  • technologie grafów semantycznych  
  • narzędzia Common Lisp

ALLEGROGRAPH

AllegroGraph ® jest nowoczesną i wysokiej jakości grafową bazą danych. AllegroGraph poprzez efektywne wykorzystanie pamięci wraz z dyskową przestrzenią danych umożliwia skalowanie bilionów tzw. trójek przy zachowaniu najwyższej wydajności. AllegroGraph obsługuje języki sparql, RDFS ++ i wnioskowanie Prologu, stosowane w wielu aplikacjach klienckich.

GRUFF

Charakter free-form w składach trójek (tripple-stores) oferuje dużą elastyczność w budowie baz danych, jednakże wolność ta może sprawić, że utrudnione może być ogólne przeglądanie danych, sprawdzanie błędów czy też samo znalezienie szukanych danych. Gruff to darmowa przeglądarka graficzna składu trójek, która pobieranie i przetwarzanie danych czyni bardziej przyjazne i wydajne, umożliwia przy tym układanie wykresów cyklicznych z zawartych danych, wyświetlanie tabel i zadawanie szeregu zapytań.

    Autor
    Dariusz Dobrowolski