1. K. Paprocki, Z. ŁojewskiZastosowanie platform edukacyjnych w nauczaniu, SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM, Chełm 2011
 2. P. Strumnik, M. Kufel, Porównanie Jee5 i Jee6, SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM Chełm 2011
 3. D.  Kotowski, B. Palak, B. Gocłowska, Pakiet Javax.drools w programowaniu chat botów, SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM, Chełm 2011
 4. A. Daniluk, Cooperative and competitive concurrency in scientific computing. A full open-source upgrade of the program for dynamical calculations of RHEED intensity oscillations, Computer Physics Communications 182 (2011) 1389–1390
 5. Z. Łojewski, Spontaneous Fission Half-lives in Various Macroscopic-Microscopic Model, Int. Journal of Modern Physics E, vol. 20, No. 2 (2011), 532-538
 6. A. Daniluk, Pracowania programowania obiektowego, Wyd. UMCS 2011
 7. J. Kotliński, S. Kotyra; Laboratorium systemów mikroprocesorowych, Wyd. UMCS, 2011, str. 226, ISBN: 978-83-62773-04-6
 8. Z. Łojewski, Bazy danych – Teoria i praktyka, Wyd. UMCS, str. 186
 9. B. Gocłowska, Z. Łojewski, Bazy obiektowo-relacyjne w technologii JPA, Wyd. UMCS, 2011
 10. M. Kufel, D. Kotowski, Język Drools, Wyd. UMCS
 11. B. Gocłowska, Wprowadzenie do technologii JavaServer Faces, Wyd. UMCS, 2011
  Autor
  Dariusz Dobrowolski