1. D. Dobrowolski, M. Leśnik, Grafy społeczne w pozyskiwaniu wiedzy, [w:] H. Babis, R. Czaplewski (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702 Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Wyd. naukowe US, Szczecin 2012, s. 34-41.
  2. Z Łojewski; Współczesne problemy baz danych, Skrypt akademicki, Wyd. UMCS Seria Informatyczna, Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-190-7
  3. A. Daniluk; Bluetooth. Praktyczne programowanie, Skrypt akademicki, Wyd. UMCS Seria Informatyczna, Lublin 2012
  4. A. Daniluk, Modeling in the Process of Constructing the Software for Scientific Purposes, Journal of Information Technology & Software Engineering 2:3 (2012). 
  5. Z. Łojewski Spontaneous Fission of Superheavy Nuclei in Macroscopic-Microscopic Model NPAE 2012, Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy, Kyiv, Ukraine, ANNUAL REPORT 2012, National Academy of Sciences of Ukraine
    Autor
    Dariusz Dobrowolski